नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौं
डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन / जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन २०७७।०७८

जग्गाजग्गाको न्यूनतम मूल्यांजग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन २०७७।०७८कनको न्यूनतम मूल्यांकन


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)